Vortex Tüpü


ASH Vortex Tüpü

Vortex tüpleri 1933 yılında Fransız fizikçiler olan Georges J. Ranque ve Rudolf Hilsch tarafından tasarlanmıştır. Basınçlı bir soy gazı veya kuru havanın sıcak ve soğuk olmak üzere iki ayrı hava akımına bölünmesi prensi üzerine çalışmaktadır. Bünyesinde hareketli bir parça bulunmayan tüpler, tasarlanan farklı iç yapısıyla tüp içerisine verilen basınçlı havanın yüksek hızlarda (ölçülen değer 1.3 Milyon/sn) dönmesi ile oluşturduğu ısıl değişime göre farklı kanallardan aktarılarak iki farklı yönde çıkış yaptırılması sağlanmaktadır. Isınan hava tüp içerisindeki konik tıkacın yardımıyla dış ortama gönderilirken, soğuyan hava tüp içerisindeki küçük çaplı tüpe gönderilerek benzer döngüyle soğuyarak diğer uçtan çıkış yaptırılır. İç tasarımından kaynaklı olarak havanın merkezkaç kuvveti yardımıyla, dışarıda kalan havanın fazla basınca maruz kalması ısınmasına sebep olur. İçeride kalan hava açısal momentum değerini kaybettiği için kinetik enerjinin yer değiştirmesine sebep olur. Vortex prensibinden yola çıkılarak üretilen birçok Vortex tüpünde farklı verimliliklerin alınmasının en temel sebebi, hava döngüsünü sağlayan kanalların tasarımı ve havanın çıkış noktasında yapılan farklı tasarımlardır.

ASH Enerji olarak ürettiğimiz Vortex tüpünde geliştirdiğimiz farklı teknik sayesinde, diğer üreticilere göre daha verimli bir hale getirdik. ASH Vortex tüpünün üniversite çalışmaları tamamlanmış, noter huzurunda da -58 ˚C ‘ye kadar soğutma yaptığı onaylanmıştır. Katalog değeri – 40 ˚C / +110 ˚C olarak yazılmıştır. Düşük sıcaklıklara ulaşmanın yanında ortam ısısının farklılığına göre alınacak verimliliği artırmak için farklı ortam tasarımları da çözümlerimiz arasında yerini almıştır. ASH Enerji Vortex tüpü, sabit bir sıcaklık verebildiği gibi aynı ürün üzerinde ısı değişikliğini kullanıcıların ayarlamasına imkan vererek farklı bir tipte ürün kullanmaya gerek kalmadan maliyet tasarrufu da sunmaktadır.

Vortex tüplerinde, düşük sıcaklıklarda yoğuşmadan kaynaklı oluşan buzlanma etkisini azaltmak için farklı teknikler kullanılmaktadır. ASH Enerji olarak bu tür durumlarla karşılaşılmaması için farklı çözümler geliştirilmiştir. Uygulamada ihtiyaç duyduğunuz sıcaklık değeri, mühendislerimiz tarafından optimize edilerek sisteminize adapte edilmektedir. ASH Vortex tüpünün işlerinizi kolaylaştırmasının yanında, düşük enerji gereksinimiyle de işletmeye tasarruf salamaya devam etmektedir.