Tekstil Üretim


Günümüzde hazır giyim ve konfeksiyon endüstrisinde yaşanan gelişmeler ve yenilikler ile yıl içerisinde 5 farklı koleksiyon hazırlanması gündeme gelmiştir. Buda hazır giyim sektöründe farklı kumaşların ve dikiş tekniklerinin kullanılması gerekliliğini getirmiştir. Hazır giyimde üretilen çok sayıda ürün için iş makinelerinin daha verimli ve seri çalışması gerekliliğini doğurmuştur. Dakikada 5.000 – 6.000 dikiş yapan otomatik makinaların gerekliliği gün geçtikçe artmıştır. Dikişlerde oluşan hasarlar ASTM D-1908 standarına göre değerlendirilir. Dikiş sırasında yüksek hızlara ulaşılması gerekliliğinden dolayı ipliklerde oluşan gerilimler ve iğne kuvvetleri artmaktadır. Dikme sırasında hem iplikler hem de dikilen malzemedeki iplikler hasar görmektedir. Dikilen kumaşlarda oluşan dikiş hasarı, ağır ve kalın kumaş olarak bilinen denim kumaşlarda daha fazla olmaktadır. Dikme işlemi sırasında oluşan hasarlar üretilen ürünün yıkanmasından sonra daha da büyümektedir. Dikişte kullanılan iğneler, dikme sırasında kumaşa batarken, kumaşın sürtünme mukavemetini yenmelidir. Kumaş ve iğne arasındaki sürtünme kuvveti iğnenin ısınması gibi problemleri de beraberinde getirmektedir. Yapılan ölçümlerde iğne üzerinde oluşan sıcaklıkların 200°C nin üzerine çıktığı ölçülmüştür. Bu sıcaklık iğneye zarar verdiği gibi kumaşa da zarar vermektedir. Dikiş makineleri değişen teknoloji ile birlikte devri yüksek motorlarla donatılmıştır. Bu sayede hızlı ve seri üretimin artması sağlanmıştır. Hızların artmasıyla iğnenin kesme indeksinin de arttığı gözlemlenmiştir.

ASH Vortex (RX), tekstil sektöründe üretim yapılırken yukarıda belirtilen problemleri ortadan kaldırmak için üretilmiştir. ASH Vortex (RX) dikiş makinalarındaki iğnelerinin dikme işlemine bağlı olarak ısınmalarını kontrol altına almaktadır. Isınan iğneler genleşme yaparak dikiş kalitesinin düşmesine ve dikilen yüzeyde fiziksel olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olur. O yüzden iğnelerin soğutulması önemli bir konudur. ASH Vortex (RX) sahip olduğu özel yapısı ve spot soğutma için kullanılan noktasal hortumları ile iğnelerin dikim esnasında durdurmaya gerek kalmadan soğutularak sıcaklığının belli değerde kalmasını sağlar. ASH Vortex (RX) tekstil üretiminde hem kaliteli ürün ortaya çıkmasına hem de hızlı üretimin yapılmasına katkı sağlamaktadır. Tekstil imalatında dikmenin yanında kumaş kesimlerinde kullanılan bıçaklarında benzer ısınma problemlerini ortadan kaldıracak şekilde kullanılan ASH Vortex (RX), hızlı üretim yapılan tezgahlardaki bıçaklara dairesel açılardan noktasal soğutma yapacak şekilde tasarlanan özel hortumlarla istenilen sonuç elde edilmektedir.