Pano Soğutma


ASH Vortex tüpleri ile pano soğutma, pano içerisindeki ısının istenilen seviyede tutularak dodanımların korunması ve verimliliğin artırılmasının sağlanması için kullanılır. Klimalı soğutmada ortaya çıkan yoğuşmanın elektronik cihazlar üzerindeki etkisini ortadan kaldırmakta etkili bir çözümdür. Pano soğutma için ASH Vortex …….XXX…….. modelini kullanıyoruz. Pano üzerine veya yan panele monte edilen ASH Vortex tüpü, gelen basınçlı havayı yapısı itibariyle soğutarak kuru havayı pano içerisine vermektedir. Pano soğutmayı düzenli bir hava verme şeklinde yapabildiğimiz gibi, termostat ve selenoid valf yardımıyla ortam ısının yükselmesini algılayarak aç kapa şeklinde de dizayn edebiliyoruz. Bu sistem pano soğutmada enerji tasarrufu sağlanmasında etkili bir yöntemdir. ASH Vortex tüpü yapısı itibariyle alternatiflerinden daha verimli olarak çalışmaktadır. ASH Vortex tüpü, Elektrik ve Otomasyon panoları, Haberleşme panoları, Primer ve Seconder panoları, Motor kontrol üniteleri, Yüksek sıcaklık ve basınçta kesme yapan ünitelerin panoları, Açık ve kapalı alan kamera kutularında(hausing), Saha dolapları, Trafo merkezler, Sistem odaları ve iklimlendirme sistemlerinde yoğuşmayı engelleyerek düşük maliyetli bir soğutma yapımında etkili çözümler sunar.

ASH Vortex tüpü, Pano içerisindeki ısınan donanımların sıcaklık seviyesini belirli bir seviyede tutarak yüksek performanslı ve uzun ömürlü olmalarını sağlamaktadır. Standart Pano soğutucularından farklı olarak, ortama kuru bir hava verdiği için pano içerisindeki tozlaşmayı da engelleyip donanımların temiz kalmasını da sağlamaktadır. Pano soğutmada yoğuşmanın verdiği zararı ortadan kaldıran bir sistemdir. ASH Enerji üretmiş olduğu bu üstün çözüm sayesinde Pano soğutmada yeni bir çözüm olmuştur. ASH Vortex tüpü pano soğutmanın yanında kullanıldığı birçok alanda da verimliliğini kanıtlamış ve yurtdışında oldukça rağbet görmüştür.

ASH Vortex tüpü herhangi bir bakım gerektirmediği için, kullanımı gayet kolay, diğer sistemlere göre de enerji tasarrufu oldukça yüksektir. Pano soğutmada olduğu gibi diğer alanlarda da ASH Enerji olarak kaliteli çözüm sunmaya devam ediyoruz.