Termit Kaynak


Termit kaynağı Alümino termit olarak bilinir. Metaloksit ile alüminyum tozları arasında oluşan reaksiyon (alüminotermik) sonucu metalin ergitilerek kaynak edilecek parçaların yüzeylerine dökülmesi yöntemiyle yapılan bir döküm ergitme yöntemidir. Günümüzde demiryolu hatlarında döşenen rayların birleştirilmesinde aktif olarak kullanılır. Topraklama için kullanılan bakır iletkenlerin raylara bağlantısında da kullanılır. Ayrıca inşaat sektöründe demirlerin alın alına kaynatılması, topraklama kablolarının toprak kazıklarına bağlantısı gibi farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Termit kaynağı yapılırken kaynağı yapılacak bölge bir kalıp içerisine alınır. Termit ile ergitilmiş sıvı metal bu kalıbın içerisine dökülerek bulunduğu kabın şeklini alması sağlanır. Alüminyum oksijene karşı ilgisi diğer metallere kıyasla daha fazladır. İnce taneli metal oksitlerin redüklenmesine dayanan bir durum söz konusudur.

ASH Enerji olarak geliştirdiğimiz ve patentini aldığımız ASH Termit Kaynağı yöntemi, diğerlerinden farklı olarak ateşlemeyi uzaktan kumandalı bir fünye yardımıyla yapmaktadır. Termit kaynağı yapılırken çok yüksek ısılara ulaştığı için insan sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. ASH Enerji, geliştirdiği uzaktan kumandalı fünye ile patlatma yaparak kaynakların insan sağlığı için tehlikesini ortadan kaldırmıştır. Özel karışımlarla hazırlanan termit malzemesi tamamen ASH Enerjinin profesyonel mühendisleri tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir. ASH Termit kaynak sistemi ile yapılan uygulamalar, alternatif çözümlere göre oldukça daha pratik ve başarılıdır. Kaynak yapılırken en önemli konulardan biride, kaynağın dolgu yüzeyine tam olarak işlemesi ve arada boşlukların kalmamasıdır. Bu boşluklar kaynakların kalitesini olumsuz etkileyip, zaman içerisinde kaynakların kırılmasına yol açmaktadır. ASH Termit kaynak sistemleri