İnşaatta Termik kaynak


İnşaatta termit kaynak

ASH Termit kaynağı inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenli açısından doğru ve etkili bir çözüm olarak bilinmektedir. İnşaat sektöründe kaynak kullanımı, topraklama kablolarının birbirine kaynatılması, kalın demirlerin uç uca kaynatılması, riskli bölgeler için yapılan kaynak uygulamaları olarak birçok farklı noktada yapılmaktadır. ASH Termit kaynağı diğer çözümlerden farklı olarak geliştirdiği patentli uzaktan kumandalı patlatma ünitesi sayesinde, kaynak yapılan bölgede insan sağlığı için tehlike oluşturacak durumların ortadan kalkmasına yardımcı olmuştur.

Özel karışımlarla üretilen kaynak tozları plastik tüplerde belirlenen farklı dozlarda ayarlanarak paketlenir. Yüzey genişliği ve özelliğine göre kaynak tozunun miktarı değişmektedir. Ateşlemenin sağlanması için ayrı bir ateşleme tüpü üretilmiştir. Bu kaynak tozunun ihtiyaç duyduğu ateşlemeyi sağlamaktadır. Standart kullanımda bu ateşleme tüpleri çakmak, kibrit, pürmüz gibi kısa mesafelerden ateşlenmektedir. Buda ani alev alma durumunda kaynak yapanların sağlığını olumsuz etkilemektedir. ASH enerji geliştirdiği patentli teknoloji sayesinde, bu ilk ateşlemeyi uzaktan kumandalı bir fünye yardımıyla yaparak sağlık açısından bu riski ortadan kaldırmıştır. Farklı tipteki metallerin (Bakır, Çelik, döküm, putrel vb.) birbirine kaynatılmasında kullanılan ASH termit kaynağı, malzemenin tipine göre farklı özellikte üretilmektedir. Kaynak tozu ve ateşleme kaynağı bir kalıp içerisine konur. Bu kalıba kaynak potası denir. Kalıbın ulaştığı sıcaklık yüksek olduğu için bunu tutacak bir pense yapılmıştır. İki farklı parçadan oluşan potayı tutmak ve sıkmak için pense kullanılır. Termiğin tepkimeye girmesi pota içerisinde meydana gelir. Ergiyen metal pota deliğinden kaynak yapılacak yere dökülür. Pense yardımıyla kalıp çıkarılarak yapılan kaynağın