Bitkisel Atık


Bitkilerin çürümelerinden kaynaklı oluşan gübreleme veya yakılarak elde edilen ısı kaynağı şeklinde kullanım tarih boyunca hep yapılmıştır. Günümüz dünyasında yapılan (çevre düzenlemeleri, çim sahaların değişimi, çiçek sökümü, bağ bozumu, orman kırımları vb. ) faaliyetlerden arta kalan bitkisel çöpün def edilmesi veya çürütülerek gübre haline getirilmesi bir sorun olarak gündeme gelmiştir. Karbon açısında zengin içerikli olan bu bitkisel atıklar doğada karbon gazı salınımının artmasına ve sera gazı oluşumuna sebep olur. Bitkisel atıklar zaman içerisinde yüzey sularının alıcı ortama drenajı, tarımdan dönen sular ve bitki atıklarının nihai depolama alanı olarak kullanılan araziler su kirliliğinin başlıca kaynakları olarak ortaya çıkmaktadır. Fosil yakıtların azalması dolayısıyla karşılaşılması olası enerji krizi bitki atıklarından kaynaklanan çevre problemleri ile birlikte düşünüldüğünde ise her iki olgunun ileriye yönelik olarak birlikte ele alınmasının avantajlı olduğu görülmüştür. Bitki atıkları için çevresel açıdan kabul edilebilir bertaraf yöntemleri büyük ölçekte biyokütle-enerji dönüşüm sistemi olarak dikkate alındığında bunun atıklardan enerji elde edilmesi mümkün olmaktadır. ASH Enerji tamamıyla Türk teknolojisi olarak geliştirdiği moleküler dönüşüm teknolojisi ile çok yüksek verimlilikte elektrik üretimi gerçekleştirmekteyiz. En yakın rakip teknolojiden 4 kat fazla elektrik üretmekte ve kalan cürufu ise mineral hammadde olarak kullanılarak kolay satılabilir ürün haline getirmekteyiz. Böylece geriye hiçbir atık kalmamaktadır.