Sera Gazı Nedir


Sera gazı nedir?

Sera gazlarının Güneş ışınlarını kolaylıkla geçirebilen bir yapısı vardır. Kısa dalga boylarıyla Güneşten gelen ışınlar, yeryüzündeki buzul, bulut vb. gibi yansıtıcılar tarafından uzun dalga boyları olarak tekrar yansıtılır. Bazı gazların uzun dalga boylarını geçirmeyip kendi üzerinde tutma özelliklerinden dolayı yerküreden yansıyan ışımalar sera gazları tarafından tutulduğu için atmosfer ısısının yükselmesine sebep olur. Eğer bu yansıyan ışımalar tutulmasaydı gelen enerjinin tamtamı tekrar uzaya gönderilmiş olurdu. Buda yeryüzünün ısınmaması anlamına gelmektedir. Bunun dengede kalması için ısının büyük bir kısmının atmosferde takılmadan bırakılması gerekiyor. Çünkü uzun dönemde Güneşten gelen enerji tekrar uzaya bırakılmalıdır. Fakat Sera gazı dediğimiz bileşik gazlar gereğinden fazla oldukları ve yapılarından dolayı ışımaları yansıtmayıp üzerlerinde tuttukları için havanın fazla ısınmasına sebebiyet verir. Buda zaman içerisinde buzulların erimesi, iklim değişiklerinin yaşanması, mevsimlerin kayması, buna bağlı tarımsal faaliyetlerin verimsizleşmesi, havanın fazla ısınması vb. gibi olumsuz etkileri olmaktadır. Bu olayı tarımda kullanılan sera yönteminde de görebiliriz. Bu gazlara sera gazı denmesi de buradan gelir. Atmosferdeki sera gazlarının miktarı ne kadar çok olursa ısının o derece artması demektir.

Sera gazı oluşumuna etki eden sebeplerin başında doğalgaz, kömür, petrol gibi fosil yakıtlar, karbon bakımından zengin organik maddeler gelmektedir. Bunlar yandığında açığa çıkan karbon içerikli gazlar sera gazları dediğimiz bileşiklerin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu kaynakların çok fazla kullanılması o denli sera gazlarının artması anlamına gelmektedir.

ASH Enerji olarak, sera gazı oluşumuna etki eden gazların ortadan kaldırılması için teknolojiler geliştiriyoruz. Bunlardan biri olan ve fosil yatık kullanan içten yanmalı motorların egzoz emisyon kontrolünün yapılması için geliştirdiğimiz sistem sayesinde, araçların doğaya saldıkları sera gazlarını ortadan kaldırdık. Sistemi kullanan araçlarda yapılan testlerle, egzozdan hiçbir şekilde sera gazı oluşumuna etki eden zararlı gazların çıkmadığı ve motor içerisinde enerjiye dönüştürülerek hem performans artışı hem de ciddi yakıt tasarrufu sağladığı görülmüştür. ASH Enerji geliştirdiği bu teknoloji sayesinde, Dünya üzerindeki içten yanmalı bütün motorların doğaya zehirli gaz salınımını ortadan kaldırmıştır.

İletişim için ASH Enerji mühendislik ile iletişime geçiniz.