Sera Gazı Nasıl Oluşur


Sera Gazı Nasıl Oluşur

Sera gazı oluşumuna etki eden azot ve kükürt gibi gazlar, yağmurların yağmasıyla asit meydana getirir. Asit yağmurları bu şekilde oluşur. Asit yağmurlarının oluşumuna sebebiyet verdiği için sera gazı salınımını uzun zaman önce yasaklanmıştır. Dünya sağlık örgütü (WHO) havadaki sera gazlarını ülkelerin hava kalitesini korumak amacıyla yönetmelikler hazırlayıp sınıflandırmıştır. yaptığı kontrollerle toplam miktarın azaltılarak küresel ısınmaya neden olan sera gazı etkisini de azaltmış olur. Su buharının miktarı, suyun doğal çevrimi ile sabit kalmıştır. Fakat karbondioksit miktarı, sanayi devrimiyle birlikte devamlı artış göstermiş ve sera gazı oluşumunu hızlandırmıştır. Karbon dioksit karbon çevriminin bir bileşenidir. Karbon içeren maddelerin oksijenle yükseltgenmeleri ve/veya yanmaları sonucu atmosfere karışmaktadır. Bitkiler fotosentez yardımıyla bu karbon dioksiti kullanır, karbonhidrat ve selüloz gibi bileşkenler olarak depolarlar. Karbondioksitler canlılar için besin zincirinin önemli bir parçası olurken toprağın altında kalan canlı atıkları zaman içerisinde fosil yakıtlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yağmurlar karbondioksitin çözünmesine sebep olarak suyla karışmalarına ve karbonatlı çökeltilerin oluşmasını sağlamaktadır. Kireç taşları yakılırken havaya karbondioksit giderken, kireç taşının sertleşmesi sırasında da havadan tekrar geri alınır. Karbondioksitin bu doğal çevrimi yıllardır sabit kalırken aşırı sanayileşmenin etkisiyle doğal çevrim bozulmuştur. Fosil yakıtların enerji amaçlı (üretim, içten yanmalı motorlar, ısıtma sistemleri vb.) kullanılmasıyla havadaki karbon miktarı artarken, yeryüzündeki yeşil bitki örtüsünün azalmasından dolayı havadaki karbonun tekrar bağlanması da azalmıştır. Bu sera gazı oluşumunu büyük ölçüde etkilemektedir. Rakamlara bakacak olursak 1800 lü yılların ortalarında karbondioksit miktarı 280 PPM iken, 2000’li yılların başlarında bu değer 400 PPM’ e ulaşmıştır. Gün geçtikçe bu oran artmaktadır.

ASH Enerji mühendislik geliştirdiği teknoloji ile havadaki karbon miktarını azaltmıştır. Sera gazına etki eden gazların oluşumunda içten yanmalı motorların etkisi büyüktür. ASH Enerji bu motorların sera gazı salınımlarını ortadan kaldıracak bir teknoloji geliştirerek çevreye faydalı bir çözüm haline getirmiştir. ASH Enerjinin geliştirdiği sistem sayesinde sera gazı etkisi ortadan kalkarken, %30’lara varan yakıt tasarrufu ve performans artışı da ortaya çıkmaktadır.

Gelecek nesillerin daha sağlıklı ortamlarda büyüyebilmesi için onlara bırakabileceğimiz bir miras olacak olan bu teknoloji, Dünya’da içten yanmalı motorların doğaya verdiği zararı ortadan kaldıracaktır.