Eğitimde Ozon


Eğitim alanında Aktif Oksijen(Ozon)

ASH Enerji insan sağlığına önem veren bir firmadır. Ürettiği teknolojiler, başta insan sağlığı olmak üzere doğanın doğal döngüsünü sağlayan diğer canlıların içinde faydalı çözümlerdir. Havanın kirlenmesi ve zehirli gazların atmosferde çoğalmasının endişe kaynağı günümüz Dünya’sında, büyük teşvikler verilerek çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. ASH Aktif Oksijen jeneratörü bu alanda üretilen ve muadillerine göre daha verimli olan bir çözümdür.

Çocukluk yaşlarında gittiğimiz eğitim kurumları (Anaokulu, Kreş, ilköğretim, lise, üniversite ve diğer etiğim merkezleri) hastalıkların hızlı yayıldığı yerlerdir. Burada ortaya çıkan bulaşıcı çocuk hastalıkları ilerleyen zamanda bireylerin farklı hastalıklarla karşılaşmasına zemin hazırlamaktadır. Eğitim kurumlarının sağlık açısında yeterli denetimden geçmemesi ve bu alanda çözümlerin yetersiz kalması ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk hastalıklarının ortadan kalkması için büyük bütçeler ayrılıyor. ASH Enerji olarak bu bütçelerin doğru ve etkili kullanılması için geliştirdiğimiz Aktif Oksijen çözümleri sayesinde, bu kurumlarda sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Düşük yatırım maliyetleri ile kurulan sistemlerimizin yaygınlaşması için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Suçiçeği, kızamık, grip, bronşit, virüs yoluyla oluşan hastalıkların yayılması doğrudan temas veya dolaylı olarak bulaştığı bilinmektedir. Ozon ile dezenfekte yöntemi sayesinde temizlenen yüzeyler doğrudan temasla bulaşabilecek hastalıkların önüne geçilmesini sağlıyoruz. Dolaylı olarak hava teneffüs etme yoluyla bulaşan hastalıklar içinse, havadaki ozon miktarını olması gereken değerde tutarak mikropların ölmesine ve vereceği zararların ortadan kalkmasına yardımcı oluyoruz. Havadaki kötü kokuların temizleme özelliği olan ASH Aktif oksijen teknolojisi, kötü kokulara sebep olan mikrobiyolojik hücrelerin parçalanmasını ve yok olmasını sağlar. Buda kötü kokuların ortamdan giderilmesi demektir. Çocuklarımızın günlük hayatta sosyal yaşam kaynaklı yakınlaşmalarını, ortak alanlarındaki materyallerin kullanımını engelleyemeyeceğimiz için buraların doğru ve etkili yöntemlerle temizlenmesini sağlayabiliriz. ASH Aktif Oksijen teknolojisi sayesinde artık daha temiz ortamlar oluşturulabilmektedir.
ASH Aktif oksijen teknolojisi sayesinde küf, mantar, zararlı bakteriler gibi insan sağlığını olumsuz etkileyen maddeler ortamdan arındırılarak daha temiz ve daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmaktadır.